Beste cirkelzaagmachine van 2023

Cirkelzaagmachine ook wel beter bekend als zaagtafel of tafelcirkelzaag. Omdat hier wordt gesproken over een ‘machine’, wordt de handvariant hier niet beschreven. De cirkelzagen die gelinkt worden aan de handvariant zijn: accu cirkelzagen, handcirkelzagen, mini cirkelzagen en invalcirkelzagen. Een bouwcirkelzaag daarentegen is meer voor het robuuste en perfecte zaagwerk geschikt. Dat maakt een zaagmachine tot een onmisbaar staaltje techniek in de bouwwereld.

Beste cirkelzaagmachines in 1 overzicht – Onze top 5

Black&Decker BES720-QS

Beste koop cirkelzaagmachine
Uitverkocht

Bosch GTS 635-216

Beste cirkelzaagmachine voor de regelmatige klusser
Op voorraad

Metabo TS 254 M Set

Beste met onderstel, voor de regelmatige klusser
Op voorraad

Makita 2704N

Beste cirkelzaagmachine voor dikke planken
Uitverkocht

Powerplus POWX07590

Beste voordelige keuze
Uitverkocht

Cirkelzaagmachine in de spotlights!

Om te bewijzen dat een bouwcirkelzaag echt tot de elite onder de cirkelzaagmachines behoort besteden we er een heel artikel aan. Informatie over de functies die een bouwcirkelzaag heeft tot de zaagmethodes die er bestaan voor een cirkelzaagmachine. Jammer genoeg wordt de tafelcirkelzaag nog al snel gelinkt aan de gruwelijke ongelukken. Terwijl hier toch al lang verschillende veiligheidsmiddelen als technieken voor ontworpen zijn. Om hier ook aandacht aan te besteden zal het laatste gedeelte gaan over de gevaren met betrekking tot een bouwcirkelzaag en hoe deze kunnen worden voorkomen.

Bouwcirkelzaag

Functies van een bouwcirkelzaag?

Een zaagtafel is zeker onmisbaar bij de professionele klussers. Toch kan de vraag spelen “dat is leuk, maar wat kan ik er nu eigenlijk mee?”. Een aantal functies die een cirkelzaagmachine kan hebben zijn: platen zagen, wiggen, afkorten (verstekzagen) en schulpen. Om het hier niet bij te laten worden een aantal functies hieronder ter verduidelijking uitgelegd.

Platen zagen

Een handcirkelzaag is natuurlijk ook te gebruiken voor het zagen van platen. Toch bij het zeer nauwkeurig en snel zagen kan een tafelcirkelzaagmachine uitkomst bieden. Dit mede doordat een bouwcirkelzaag stevig waterpas is geplaatst. Ook hebben cirkelzaagmachines vele handige hulpmiddelen om de perfecte zaagsnede te bereiken. Lange en zware balken zijn door de sterkte cirkelzaagmachine constructie ook te zagen. Het te houden gewicht wordt weergegeven in de specificaties van elke tafelcirkelzaag.

Zagen van wiggen

Misschien nog nooit eerder van gehoord, maar wiggen zijn driehoekvormige houtjes, die van smal naar breed toelopen. Dit om bijvoorbeeld hout te laten splijten. Zet de cirkelzaagmachine in schulpstand voor het maken van wiggen. Bij het zagen van een wig is een hulpmiddel benodigd ‘duw hout’. Deze bestaat uit een vlakke houten plaat met daarop voor de helft een dikkere plaat. In deze dikkere plaat daar boven op is een innam gemaakt in de vorm van een wig.

Het duwhout is 5 mm dunner dan het hout waaruit de Hulpmiddel wiggen zagenwiggen worden gezaagd, maar mogen niet dunner zijn dan 12 mm. De geplaatste onder plaat is benodigd zodat de cirkelzaagmachine de gezaagde wig niet naar beneden slaat. Hier rechts is een afbeelding te zien van het voorgaande beschreven hulpmiddel. Ook geschikt voor de bouwcirkelzaag.

Afkorten en verstekzagen van hout

Afkorten en verstekzagen is een belangrijke functie die een cirkelzaagmachine heeft. Maar wat is afkorten als zowel verstekzagen precies? Afkorten is eigenlijk het geen wat de naam al zegt, het inkorten van de lengte of breedte van een plank. Met verstekzagen wordt bedoeld dat onder een bepaalde hoek wordt gezaagd. Hier kan mee worden bedoeld dat niet parallel met de zijde van de plank wordt gezaagd, waardoor een schuine zijde ontstaat.

Een andere mogelijkheid is om het cirkelzaagblad onder een bepaalde hoek te plaatsen. Zodat de dikte van de plank schuin naar beneden afloopt, bijvoorbeeld om een hoekverbinding te maken. Hieronder wordt dit verder verduidelijkt voor zowel lange als korte werkstukken. Cirkelzaagmachines zijn breed inzetbaar als het gaat om het zagen van materialen.

Lange werkstukken

In onderstaande beschrijving wordt kort en bondig uitgelegd hoe je het beste lange werkstukken kunt afkorten of verstekzagen.

Afkorten

Om te beginnen stel de cirkelzaagmachine in op afkortstand. Bij het bezitten van een afvoertafel (verlengstuk waar het overige hout op rust), ook moet het cirkelzaagblad onder het tafelblad zijn. Als het cirkelzaagblad zo is ingesteld, kan bij het naar boven halen het te zagen hout in één keer worden doorgezaagd. Dit gebeurd door het te zagen materiaal te verschuiven boven het zaagblad op de plek waar de zaagsnede moet komen. Haal nu rustig het zaagblad omhoog, zorg ervoor dat met de andere hand wat tegendruk op de plank wordt uitgeoefend. Dit omdat het zaagblad soms de nijging heeft om het te zagen materiaal omhoog te drukken. Een cirkelzaagmachine en afkorten gaat dus prima samen.

Verstekzagen

Het verstekzagen van lange werkstukken gaat in principe op dezelfde manier als afkorten. Natuurlijk zijn de instellingen van de zaaghoek hier wel anders. Zet hiervoor het draaiblad en het zaagblad onder een andere hoek dan 90 graden, 45 graden bijvoorbeeld. Nu kan een verstek worden gezaagd met het zaagblad in verticale stand. Bij het maken van een dubbelverstek zet dan het horizontale vlak in een schuine stand. Dit maakt verstekzagen met een cirkelzaagmachine tot een makkelijke klus, zonder dat het hout hoeft te worden verplaatst.

Korte werkstukken

Meer weten over het afkorten of verstekzagen van korte werkstukken? Bekijk dan eens onderstaande beschrijving.

Afkorten

Stel het zaagblad haaks en hoog op de hoofdgeleider in om recht te kunnen afkorten. Om dit te doen verwijder de hulpgeleider en draai de vastzetknop van de hoofdgeleider los. Daarnaast plaats het werkstuk tegen de hoofdgeleider om de machine te starten. Zodat beide langzaam naar het zaagblad toe bewegen. Dit is de manier om met een cirkelzaagmachine te kunnen afkorten voor de korte werkstukken. Cirkelzaagmachines zijn dus ook gewoon geschikt voor afkorten.

Verstekzagen

Verstekzagen met een tafelcirkelzaagmachine is dan ook zeer geschikt voor de korte werkstukken. Bij verstekzagen veranderd er niet veel, alleen stel net zoals eerder vermeld het zaagblad in onder een hoek ten opzichte van het horizontale vlak.

Schulpen van materiaal

Schulpen met een cirkelzaagmachine is ook zeker mogelijk, één van de meest gebruikte functies van een zaagmachine. Maar wat wordt er nou bedoeld met schulpen? Schulpen is het in lengterichting dunner maken van planken. Een beter voorbeeld kan zijn het productieproces van bomen planken maken. In dit proces wordt de stam in dunnere vlakken gezaagd (planken) dit proces wordt ook wel schulpen genoemd.

Stel de machine in als volgt. De hulpgeleider is nodig bij het schulpen hiermee wordt de dikte van het hout bepaald. Zorg ervoor dat maximaal 10 mm voor het zaagblad de hulpgeleider zich bevindt. Mocht het zo zijn dat de hulpgeleider nog verder ligt dan kan het voorkomen dat de te zagen plank tussen hulpgeleider en zaagblad klemt. Een mogelijke gevolg hierbij is dat het zaagblad verbrand of dat er terugslag ontstaat.

Bij het schulpen met een cirkelzaagmachine is een afvoertafel zeker benodigd. Dit om te zorgen dat het hout horizontaal ligt zonder dat hier teveel krachten op werken van zijn eigen gewicht. Let op het zagen van een dunne plank waar de afstand tussen zaagblad en geleider minder is dan 120 millimeter kan gevaarlijk zijn. Het is dan zeker handig om hier een duwhout te gebruiken, dit voorkomt mogelijke ongevallen. Hetzelfde gaat ook op voor de bouwcirkelzaag, welke over een nog groter zaagblad beschikt.

Wanneer u gaat schulpen of afkorten moet u natuurlijk wel het juiste zaagblad kiezen. Onderstaand filmpje informeert u over de juiste keuze van het cirkelzaagblad voor uw tafelcirkelzaag:

Gevaren van zagen met cirkelzaagmachine

Natuurlijk hebben cirkelzaagmachines ook zo een aantal gevaarlijke punten. Het is beter te voorkomen dan genezen, daarom zijn alle gevaren met cirkelzaagmachines in dit artikel opgenomen. Op een juiste manier te werk gaan met een cirkelzaagmachine voorkomt narigheid. Een aantal mogelijke problemen die kunnen ontstaan zijn: terugslag van het te zagen hout, brand en elektrocutie, in contact komen met het zaagblad dat draait, schadelijk geluidsniveau en stoffen of dampen die schadelijk zijn.

Terugslag van het te zagen hout

Misschien is het u al bekend, maar toch is wegvliegend materiaal één van oorzaken die cirkelzaagmachines onveilig maken bij verkeerd gebruik. Het is zelfs zo dat niet alleen de persoon die met de bouwcirkelzaag aan het werk is gewond kan raken. Ook personen in een straal van 5 meter rondom de cirkelzaagmachine of verder hebben een grote kans om letsel op te lopen. Een aantal oorzaken van terugslag zijn hieronder weergegeven:

  • Hulpgeleider: gebruik maken van een cirkelzaagmachine zonder hulpgeleider of het op een verkeerde manier toepassen van een hulpgeleider.
  • Spouwmes: Het gebruiken van tafelcirkelzaagmachines zonder spouwmes. Ook een te dun spouwmes gebruiken kan leiden tot problemen.
  • Zaagblad: Het zaagblad te laag hebben ingesteld boven het tafelblad van de cirkelzaagmachine. Waardoor het te zagen hout direct in contact komt met de tanden van het zaagblad.

Brand en elektrocutie

Brand en elektrocutie komt niet snel voor bij cirkelzaagmachines, maar als het zich voor doet dan is het ook zeker gevaarlijk. Om even duidelijkheid te geven tussen brand en elektrocutie is dit hieronder verduidelijkt.

Brand

brand gevaarDe motor heeft spanning nodig vaak is dit krachtstroom (bijvoorbeeld 3,6 kW, 400V, 3~, 50Hz) . Het ontstaat bij het loslaten of slechte geleiding van contact punten. De slechte geleiding kan leiden tot vonken of weerstand wat leidt tot warmte. Vaak ligt er overal zaagsel rondom en in de machine dus brand kan zich dan snel verspreiden in en rondom de bouwcirkelzaag. Pas dus op met brand rondom een cirkelzaagmachine.

Elektrocutie

gevaar elektriciteitElektrocutie is net zo gevaarlijk als brand, misschien wel gevaarlijker omdat elektriciteit immers niet zichtbaar is. Dit ontstaat bij het loslaten van contacten waarbij fase in contact komt met de metalen delen van de machine. Bij het aanraken van de cirkelzaagmachine kan de persoon onder spanning komen te staan.

In contact komen met het zaagblad dat draait

Het aanraken van een draaiend zaagblad zorgt voor gruwelijke gevolgen. Om dit te voorkomen zijn er een aantal punten waar op gelet moet worden. De meeste ongelukken ontstaan immers door menselijke fouten, de kans dat de cirkelzaagmachine niet naar behoren werkt is heel klein. Hieronder worden deze weergegeven:

  • Schone ruimte: zorg ervoor dat er een schone ruimte is, struikelen over houtresten en afval zijn een grote oorzaak waarom er ongelukken ontstaan.
  • Defecte hulpmiddelen: het kan ook zijn dat bepaalde hulpmiddelen niet meer werken naar behoren, daarom is het zo belangrijk om onderhoud te plegen.
  • Hulpmiddelen: niet gebruiken maken van mogelijke hulpmiddelen veroorzaakt uiteindelijk problemen. Hulpmiddelen bij een cirkelzaagmachine kunnen zijn: duwhout, spouwmes, afscherming onder tafelblad, beschermkap en hulpgeleider.

Schadelijk geluidsniveau

Schadelijk geluidsniveau wordt vaak niet direct gezien als een gevaar, maar toch is dit niet waar. Het op lange termijn in contact zijn met teveel dB (decibel) kan lijden tot gehoorbeschadiging. En als dit eenmaal is gebeurd is dit niet meer goed te maken. Gebruik daarom altijd gehoorbescherming als er wordt gewerkt met cirkelzaagmachines.

Stoffen en dampen die schadelijk zijn

Als hout of ander materiaal wordt gezaagd met een tafelcirkelzaagmachine komt er fijn stof vrij. Bij het inademen van dit stof kan dit gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Om dit te voorkomen kan een stofafzuiging worden gebruikt, bij het niet in bezit zijn of niet toepassen van een stofafzuiging gebruik een klasse 2 stofmasker. Als er kunststof wordt gezaagd met een cirkelzaagmachine komen er schadelijke dampen vrij die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

De 10 beste cirkelzaagmachines vergelijken?
Vergelijk nu

Heb je nog vragen of op- en aanmerkingen naar aanleiding van deze pagina over cirkelzaagmachines? Laat dan hieronder een reactie achter, en wij van Cirkelzaagkopen.nl helpen je verder.

Cirkelzaagkopen.nl
Logo